BADANIA SPORTOWE

Lekarz sportowy będzie obecny w szkole we wtorek 20 marca od 15.30 w celu przeprowadzenia obowiązkowych okresowych badań sportowych.
Koszt badań – 30 zł
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są stawić się na nich posiadając ze sobą kartę zdrowia sportowca oraz aktualne (maks. 6 miesięcy) wyniki:
– morfologia – OB. – cukier – mocz – EKG (dot. osób rocznika 2007 i starszych oraz zawodników z klasy sportowej)
Godziny badań poszczególnych grup:
15.30 – 15.45 – Dzieci 15.45 – 16.10 – Skrzaty 16.10 – 16.40 – Juniorzy i Klasa
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.